Giới thiệu về Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Giới thiệu về Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

 

1. Tên gọi

- Tiếng Việt: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Education Publishing House

2. Địa chỉ trụ sở

Số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3. Lãnh đạo hiện nay

- Giám đốc: Nguyễn Tiến Công

- Tổng biên tập: Lê Thanh Hà

4. Tên cơ quan chủ quản

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

5. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Giấy phép hoạt động số 73/GP-BTTTT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; xuất bản các xuất bản phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và của ngành giáo dục.

6. Tóm tắt về lịch sử hình thành

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định thành lập số 904/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 13/08/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên Giấy phép số 1004/GP-BTTT ngày 21/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nhà xuất bản đã được cấp phép lại theo Giấy phép số 522/GP-BTTTT ngày 06/10/2015 và Giấy phép số 73/GP-BTTTT ngày 05/02/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhà xuất bản đã xây dựng được đội ngũ biên tập viên hùng hậu, bản lĩnh, có kinh nghiệm, đội ngũ cộng tác viên có uy tín, xuất bản được hàng trăm giáo trình tài liệu tham khảo cho Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn bộ sách tham khảo có chất lượng tốt dùng cho các bậc học phổ thông, biên soạn và xuất bản sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, phê duyệt đưa vào sử dụng tại các cơ sở giáo dục.