Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

 

Bước 1: Nhấn vào “Đăng nhập” để hiển thị giao diện đăng nhập; sau đó chọn “Đăng ký” để tạo tài khoản mới.

 

Bước 2: Điền các thông tin và chọn “Tôi không phải người máy”. 

 

 

Bước 3: Sau khi điền xong, mặc định tài khoản được tạo ngay và đăng nhập liền.

 

Đã hoàn thành đăng ký và đăng nhập; Quý khách có thể nhấn vào các thông tin khác để xem (ở đây là nhấn vào “sách đã mua”

KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Bước 1: Nhấn vào “Quên mật khẩu”; điền email và nhấn “Lấy lại mật khẩu”

Bước 2: Kiểm tra email nhận được với thông tin như hình sau: 

Bước 3: Sau khi nhấn vào link “Đổi mật khẩu”, hệ thống chuyển đến trang đặt mật khẩu mới.