Hướng dẫn đọc Ebook

Hướng dẫn đọc Ebook

Đọc sách bằng trình duyệt trên máy tính

Khi khách hàng chưa mua sách, chỉ có nút “Đọc thử” đươc hiển thị để xem sơ qua nội dung sách, giới thiệu, mục lục, các trang bìa.

Khi khách hàng đã mua sách, sẽ có nút “Đọc sách” và số ngày còn lại để đọc.

Thao tác đọc sách có các chức năng: phóng to/thu nhỏ; bật tắt âm thanh lật trang; ghi chú vào sách; 

Phần Mục lục có thể liên kết đến các Chương/Bài như thiết kế; hoặc có thể gõ số trang để đến trang cụ thể (số trang có thể bị xô lệch 1-2 trang tùy thuộc vào từng cuốn sách có tính phần bìa lót hay không)