Hướng dẫn mua sách

Bước 1: Chọn sách để "Thêm vào giỏ" hoặc “Mua ngay” (nhớ chọn thể loại sách giấy hoặc chọn Ebook 6 tháng/Dài hạn)

Bước 2: Xem giỏ hàng và chọn “Tiến hành thanh toán”

Bước 3: Chọn phương thức thanh toán (hiện tại chỉ có 1 chức năng thanh toán chuyển khoản). Chỉ có 1 lựa chọn.

Nếu chưa bấm lựa chọn phương thức thanh toán mà bấm “Thanh toán” thì màn hình hiển thị “undefined”

Khi bấm chọn “Thanh toán chuyển khoản” sẽ hiện lên nút tick màu xanh và hộp thông báo đề nghị xác nhận

Bước 4: Chọn “Xác nhận” và tiến hành thanh toán bằng cách quét mã QR (rất nhiều ứng dụng ngân hàng, ví điện tử có thể quét được mã VietQR để chuyển khoản)

Sau khi chuyển khoản thành công, chọn “Xác nhận đã chuyển khoản” và chờ khoảng 1 phút hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái sách đã mua thành công; (nút “Đọc sách” được hiển thị và hiển thị số ngày đọc còn lại.